Goldapa – Jarka

Goldapa dar nelabai seniai priminė kalnų upę ir plaukti ja buvo sunku.Šiuo metu ,pastačius keletą nedidelių elektrinių , tėkmė susilpnėjo ,tačiau dar liko keletas sraunių atkarpų.

Upės aukštupys,įtekantis į Goldapės ežerą , vadinamas Jarka.Sausą vasarą plaukti šita atkarpa sunkoka dėl upės seklumo.

Populiariausia ir dažniausiai turistų lankoma Goldapos atkarpa – nuo Goldapės ežero iki Meduniškių (Mieduniszki) kaimo.Šioje atkarpoje bus visko :povandeninių kliūčių,atkarpų, panašių į kalnų upę,persinešimų ir švendrynų.Nuo Goldapės iki Jany kaimo plaukimas gana nuobodus-upė stipriai vingiuodama teka pievomis ,vagoje praktiškai jokių kliūčių vandens užtektinai visą vasarą.Plaukiant toliau iki Benkiemio upė keletoje vietų užtvenkta (elektrinių ir malūnų užtvankos),laukia sunkoki persinešimai.Už užtvankų sraunesnės atkarpėlės.Už Benkiemio tėkmė sulėtėja ir prie Mičiulių (Miczuly) kaimo upė nukreipiama Bružaičių (Brožajecki) kanalu ,iškastu per Skaliskie miškus ir jungiančiu Goldapą su Angrapos upe.Iš pačios Goldapos upės nuo čia belieka tik siauras upeliukas,kuris įteka į Angrapą prie Jurgučių ( Jurgucie) kaimelio . Plaukimas kanalu nesunkus ,o vietos labai vaizdingos ,tėkmė vietomis gana srauni.Vagoje poroje vietų baidares tenka temptis per nuvirtusius medžius,o pastatytas patvankas drąsesni gali įveikti plaukdami..Maršruto pabaiga jau Angrapos upėje prieš pat Kaliningrado srities sieną Meduniškių(Mieduniszki) kaime.Trąsos ilgis apie 72 km.Visą maršrutą įveiksite per 3-4 dienas.Galite plaukti ir trumpesne atkarpa.Beje,nuo maršruto galinio taško Meduniškių kaime paėję pora kilometrų į rytus link Žabynės (Žabin) kaimo rasite garsiąją Rapos piramidę.

1GOLDAPA-JARKA'

Atstumai:

Kelio tiltas prie Babki km.-kempingas prie Goldapės ež. 20,0 km.

Kempingas prie Goldapės ež.- Juknaičiai(Juchnajcie) 17,0 km.

Juknaičiai – Benkiemis(Banie Mazurskie) 21,0 km.

Benkiemis – Meduniškiai(Mieduniszki) 14,0 km.

Maršruto interaktyvus žemėlapis čia

Žemiau - smulkesnis maršruto aprašymas.Maršruto fotoalbumą pamatysite čia

Plaukimą pradedame Jarkos atkarpoje prie kelio tilto netoli Babki kaimo.

Pirmus 7 km.upė ramiai teka per pievas ,kraštovaizdį kartais pagyvina keletas kalvų.

Maždaug už 11 km. nuo maršruto pradžios prasideda įdomiausia šios atkarpos dalis.Tėkmė greitėja ,upės dugne daug akmenų,nuvirtusių medžių ir seklumų.

Dvyliktame kilometre įplaukiame į mišką ,dugne daug aštrių akmenų.Tuoj pat priplaukiame ir neveikiančios geležinkelio linijos Goldapė –Gumbinė arkinius tiltus (panšius į garsiuosius Stančikų tiltus).Po tiltu akmenuota sraunuma , o po to 200 m. sekluma su suvirtusiais medžiais.

16,0 kilometre miškas baigiasi ,tėkmė silpnėja .Kairiame krante matosi Botkūnų (Botkuny) kaimo pastatai.Nuo 17,0 kilometro upė teka pelkėtomis pievomis ,nors kairysis krantas aukštas.

Devynioliktame kilometre upė įteka į Goldapės ežerą.Šiaurinė ežero dalis priklauso Kaliningrado sričiai .Maždaug už 1 km. nuo įtekėjimo pietinėje ežero pusėje gerai įrengtas kempingas.Čia galima pernakvoti.

0,0 km.-Goldapos ištekėjimas iš ežero priešais kempingą.

1,5 km.- priplaukiame seno tilto liekanas,čia sraunuma su povandeninėmis kliūtimis(saugomės ,kad nepažeisti dugno).

3,2 km.- kelio Nr.651 Goldapė – Vižainys tiltas ir geležinkelio Goldapė-Elkas tiltas.

3,9 km.-sekantis kelio tiltas,sraunuma po tiltu.

4,3 km.-kelio Nr. 65 (Elkas-valstybinė siena) tiltas.Čia esame Goldapės miesto centre,galime apsipirkti ,apžiūrėti miestą.

7,1 km.-kelio tiltas.Kiek toliau geležinkelio tilto liekanos.Dešinėje Piękne Ląki kaimas.

12,4 km.-kelio tiltas.Dešinėje matosi Barkowo kaimo pastatai.

13,0 km.-upės patvenkimas.Priklausomai nuo situacijos baidares persinešame arba persistumiame.

14,0 km.-dešinėje pusėje Kumečių(Kumiecie) girininkija.Kiek toliau lygus krantas su dviem prieplaukėlėmis.

17,0 km.-priplaukiame kelio tiltą Juknaičiuose(Juchnajcie)

18,5 km.-dešiniame krante Jany kaimo pastatai,kairėje –Soboly kaimas.

19,8 km.- medinis kelio į Juknaičius tiltas.

20,6 km.-malūno užtvanka Rožynsk Maly kaime.Sunki perkėla dėl nepatogių krantų.Už užtvankos 150 m.akmenuota sekluma.Toliau laukia sunkesnė apie 10,0 km. atkarpa su daugeliu natūralių kliūčių.

25,0 km.-malūno užtvanka Bocwinsky Mlyn kaime .Kairiame krante buvusio lenkiško kolūkio (PGR-o) apleisti pastatai/

25,8 km.-tilto Bocwinsky Mlyn kaime liekanos.Sraunuma su gelžbetoniniais blokais ir aštriais akmenimis dugne .

27,0 km.-natūralus slenkstis iš didelių akmenų.

28.0 km.-elektrinės užtvanka Grunajki kaime.Baidares persinešti dešiniuoju krantu.

28,4 km.-tiltas Grunajki kaime.

31,6 km.-tiltas Sapalowka kaime.Dešinėje kaimas ir neveikiantis vandens malūnas.

31,9 km.-upė teka šalia kelio Nr.650 Goldap – Banie Mazurskie.Kairėje pusėje Sūrminių (Surminy) kaimas ,čia yra parduotuvė.

33,7 km.-dešinėje pusėje Spalių (Spaly) kaimas,kairėje –Stadnica kaimas.

34,9 km.-tiltas Wrobel kaime.

36,9 km.-kelio tiltas.Kairėje pusėje prasideda Benkiemis(Banie Mazurskie).

38,0 km.-kelio tiltas Benkiemyje.Jeigu čia baigsime plaukimą,tai geriausia sustoti miestelio centre prie kelio į Rapa tilto.Čia kitoje kelio pusėje rasite porą parduotuvių,netoliese kavinė(yra ir cepelinų).Jei plauksime toliau , miestelyje galime sustoti nakvoti.

40,5 km.-kelio tiltas.

41,0 km.-netoli Mičiulių (Miczuly) kaimo Goldapa nukreipiama dešiniau į Bružaičių kanalą( Kanal Brožajecki).Kanalas tęsiasi apie 8,0 km.ir kerta Skaliskie miškus (gervių ,bebrų ir briedžių karalystę) ir sujungia Goldapos ir Angrapos upes.Plaukiame kanalu.Tėkmė vietomis srauni,vagoje keliose virtose nuvirtę medžiai.Kanalas keliose vietose patvenktas užtvankomis. Jeigu nebijote išvirsti ir sušlapti, patvankas galite įveikti plaukdami ( būtų geraiu, kad kas nors stovėtų kitoje patvankos pusėje ir padėtų apvirtusiems išsikapstyti,nes stiprūs sūkuriai traukia atgal prie užtvankos). Toje vietoje kur kanalas įteka į Angrapą(Bružaičių kaime)-elektrinės užtvanka.Prieš pat užtvanką-labai žemas kelio tiltas.Kadangi krantai labai nepatogūs persinešti, rekomenduojame išsiropšti ant tilto ,o baidares perstumti po tiltu ( lipant ant tilto pasisaugokite tilto kraštuose likusių aštrių strypų ,kažkada,matyt, laikiusių turėklus). Per elektrinės užtvanką baidares persinešame kairiuoju krantu. Netoliese kanalas atkerta didžiąją Angrapos kilpą.Čia upė vingiuoja maždaug 14 km.,kad galų gale vėl sugrįžtų beveik į tą pačią vietą.Angrapos senvagė –paukščių ir roplių rojus. Šia kilpa neplaukiame.Kelionę baigiame prie kelio tilto Meduniškių(Mieduniszki Wielke) kaime .Čia galime aplankyti von Farenheit giminės rūmų griuvėsius. Už poros kilometrų paėjus keliu link Žabynės (Žabin) kaimo ir sankryžoje pasukus į dešinę miško proskynoje kairėje kelio pusėje rasime garsiąją Rapos piramidę.