Juodoji Ančia ir Augustavo kanalas

Juodoji Ančia ir Augustavo kanalas

Trąsos ilgis 98,5 km.,apie 48,0 km. stovinčiais vandenimis(Vygrio ežeru ir Augustavo kanalu), 5 – 6 dienos plaukimo.

Trąsos pradžia Gawrych Ruda kaime prie Vygrio(Wigry) ežero,toliau- Juodosios Ančios (Czarna Hancza) upe ir Augustavo kanalu iki Augustavo miesto.Galite plaukti ir trumpesne šios trąsos atkarpa.

Tai žinomiausia baidarių trąsa Lenkijoje.Trąsa nėra sunki ,kliūčių nedaug,apylinkės labai vaizdingos.Didelė trąsos dalis eina per Augustavo girią. Augustavo kanalo atkarpoje plauksite per 7 veikiančius šliuzus. Pakeliui daug įrengtų poilsiaviečių ,kempingų,gražių vietų pasistatyti palapines.

1JUODOJI ANČIA IR AUGUSTAVO KAN.

Copy of splywy

Atstumai:

Gawrych Ruda - Vygriai (Wigry) 18,0 km.

Vygriai - Buda Ruska 11,0 km.

Buda Ruska - Frącki 14,0 km.

Frącki - Hancza 10,0 km.

Hancza - šliuzas Sosnowek 13,0 km.

Šliuzas Sosnowek – šliuzas Gorczyca 13,0 km.

Šliuzas Gorczyca – šliuzas Swoboda 7,0 km.

Šliuzas Swoboda – Augustavas 12,0 km.

Maršruto interaktyvus žemėlapis čia

Žemiau-detalus maršruto aprašymas

0,0 km.-pradedame plaukimą Gawrych Ruda kaime ,pietvakarinėje Vygrio ežero įlankoje.

0,5 km.-kairėje pusėje paliekame sąsiaurį ,jungiantį Vygrių ežerą su ežerais Okrągle,Dlugie ir Muliczne.

2,3 km.-kairėje pusėje matome pusiasalį Lysocha.Nuo čia laikydamiesi dešinio ežero kranto plaukiam toliau.Kairėje praplauksim daug salų, dešinėje-krantas su pusiasaliais.

3,3 km.- kairėje pusėje salos Ordon pradžia, dešinėje – nedidelė salelė.

4,1 km.-salos pabaiga, dešinėje kaimo Bryzgiel pradžia su palapinių lauku.

4,4 km.-kairėje didelės salos Ostrow pradžia ,dešinėje praplaukiam Bryzgiel kaimą.

6,2 km.-kairėje baigiasi sala Ostrow ir prasideda kita mažesnė Krowa.Dešinėje įplaukimas į nedidelį ežerą Czarne.

6,9 km.-praplaukiam salą Krowa ir įplaukiam į atvirus ežero vandenis . Dešinėje didelio pusiasalio Jurkowy Rog pradžia.Plaukiame nenutoldami nuo dešinio kranto.

8,4 km.- dešinėje pusėje įplaukimas į ežerą Krusznik.

9,0 km.-kairėje pusėje salos Brzozowe.

10,2 km.-praplaukę salas dešinėje pusėje matome gilią įlanką ,prie jos kaimas Zakąty.Į įlanką nesukame ,plaukiame tiesiai.

10,9 km.-kairėje pusėje sala Kamien.Praplaukę salą nusitaikome į dešiniame krante esančio pusiasalio Lapa smaigalį.

12,0 km.-dešinėje pusiasalis Lapa,kairėje pusiasalis Wysoki Węgiel.Toliau plaukiame dešine pakrante.

15,0 km.-dešiniame krante matosi kaimas Rosochaty Rog.

15,6 km.-dešinėje pusėje priplaukiam prie pirmojo pusiasalio Rosochaty Rog iškyšulio,už jo nedidelė salelė ir sekantis iškyšulys .Už antrojo iškyšulio pasukame į įlankos ,esančios dešinėje , pusę,o po to plaukiame taip ,kad priešais matomas Vienuolyno(Klasztorny) pusiasalis liktų kairiau.

17,6 km.-priplaukiame kelio , vedančio link Kamaldulių vienuolyno, tiltelį.Perplaukę po tilteliu ir pasukę kairiau pasiektume Kamaldulių vienuolyną ,o dar toliau –kaimą Stary Folwark su gera turistine baze.O mūsų trąsos tęsinys bus nuo aukščiau paminėto tiltelio plaukiant į dešinę.Sąsiauriu praplaukę medinį pėsčiųjų tako tiltelį patenkame į ežerėlį Postaw,kuriuo plaukdami per susiaurėjimą patenkam iš mažesnės ežero dalies į kitą didesnę ir čia laikydamiesi dešinės pakrantės rasime upės ištekėjimą ,šiek tiek apaugusį švendrais.

19,2 km.-paplaukę apie 400 m.nendrynai apaugusia lėta upe atvykstame prie kelio tilto , esančio Czerwony Folwark kaime.Toliau upė teka pievomis ,kai kur užpelkėjusia lyguma, daug vingių.

20,0 km.-pasirodo nedidelės kalvelės ,kairiame krante matosi pavienės Burdyniszki kaimo sodybos,dešiniame-Mikolajewo kaimas.Upės vagoje retkarčiais priaugę švendrynų.

22,4 km.-netoli už kairiame kraante esančios sodybos įteka upelis Žubrowka .Kairėje pusėje išilgai kelio prasideda Mackowa Ruda kaimas.Čia žygį pradeda plaukiantys savaitgalio maršrutu.

25,5 km.-priplaukiame upės išsišakojimą su pelkėta salele viduryje.Tolumoje dešinėje senas miškas,tiesiai matosi kaimo pastatai.Mes pasukame kairiau,dešinėje pasilieka kaimas. Privatus palapinių laukas(už maždaug 20 min.-sekantis miške).

26,6 km.-gelžbetoninis kelio Žubrowka –Mackowa Ruda –Giby tiltas.Esant žemesniam vandens lygiui po tiltu gali būti akmenuota sekluma.Už tilto tėkmė greitėja.

27,1 km.-vaga šakojasi.Plaukiame dešine atšaka.

28,0 km.-kairėje pusėje miško pakraštyje prie aukšto skardžio gražus palapinių laukas.Abiejuose krantuose matyti miškas.Kiek toliau upė tampa vingiuota,upės slėnis pelkėtas.

29,3 km.-kairėje pusėje Buda Ruska kaimo pastatai ,dešinėje- Kol.Mackowa Ruda.Prieš kaimą medinis pėsčiųjų tiltelis.Čia upė plati,srovė lėta.Tuoj už tiltelio abiejuose krantuose pasirodo miškas .

30,3 km.-kairėje pusėje miške palapinių laukas.Upės tėkmė palaipsniui srėaunėja.

31,3 km.-kairėje pusėje sunkiai pastebimas upės Gremzduwka įtekėjimas.Palapinių laukas.

32,6 km.-gelžbetoninis kelio Giby – Žubrowka tiltas Wysoki Most kaime.Toliau įdomi atkarpa su aukštais stačiais krantais ir akmenuotomis sraunumomis. Maždaug už 2 km.dešiniame krante miške palapinių laukas,dar už 1 km. –sekantis.Kairėje upėje dideli akmenys, srovė greitėja.

35,6 km.-kairėje pusėje kaimo Studziany Las pradžia.

37,8 km.-tiltas ant vietinio keliuko.Už 1 km. dešinėje Sarnetki kaimas su parduotuve.Vėl prasideda miškas,krantai statūs ,aukšti.

40,0 km.-dešinėje kaimo Gulbin pastatai,kiek toliau kairėje prasideda kaimas Tartaczysko. Gelžbetoninis kelio tiltas,tuoj už tilto dešinėje palapinių laukas.Toliau upė teka giliu slėniu ,vagoje daug salelių.

43,0 km.-kairėje prasideda kaimas Frącki.

43,6 km.-kelio Nr. 16 Seinai –Augustavas gelžbetonimis tiltas.300 m. už tilto dešinėje palapinių laukas.

44,7 km.-kairėje Frącki kaimas ir upelio Wieršnianki įtekėjimas.Kairys krantas stipriai išplautas,o srovė neša link išvirtusių medžių.

45,2 km.-kempingas kairėje pusėje.Čia apsistoja nakvynei plaukiantieji savaitgalio maršrutu.

46,7 km.-kairėje ant aukšto skardžio gražus palapinių laukas.Toliau upė teka per šlapias pievas tik retkarčiais priartėdama prie miškų.

50,7 km.-dešinėje upelio Szyszkowa Biel įtekėjimas,kairėje kaimo Okolka pradžia.

52,8 km.-žemas medinis tiltelis.

54,0 km.-dešinėje pusėje įteka upelis Paniowka ir prasideda kaimas Hancza.

56,0 km.-kairėje pusėje upė priartėja prie aukšto kranto ant kurio kaimas Dworczysko.

57,7 km.-kelio Dworczysko –Miklaszowka gelžbetoninis tiltas ,už tilto dešinėje palapinių laukas,

65,2 km.-dešinėje pusėje ant skardžio kempingas Jalowy Rog.

66,7 km.-gelžbetoniniai tiltai kaime Rygol .Upė išsišakoja.Prieš tiltus ,šalia kaimo į kairę pasukanti atšaka ,vadinama Szlamica , sujungia upę su ežerais Glębokie ir Szlamy esančiais prie Baltarusijos sienos.Dešinė atšaka jungia upę su Augustavo kanalu.Keliaujantys savaitgalio maršrutu pasuka kairiąja atšaka.Čia tuoj pat už tilto kairiame krante esančioje poilsiavietėje jie baigia savo žygį.

Mes plaukiame dešine atšaka po kelio tiltu .Priplaukę kanalą vėl pasukame į dešinę (pasukę į kairę ir praplaukę per du šliuzus maždaug už 8 km. atsidurtume prie Baltarusijos sienos).

67,3 km.-priplaukiame šliuzą Sosnowek.

Kiekviename šliuze yra dvi atšakos : viena su vartais naudojama laivų pakėlimui ,kita- kanalas pertekliniam vandeniui nuvesti . Įplaukiame į atšaką su vartais ir laukiame savo eilės arba pasikviečiame šliuzo darbuotoją.Jis už nedidelį mokestį šliuzu pakels įsekančią kanalo atkarpą. Šliuzai paprastai aptarnaujami iki 15 – 16 val. Šis šliuzas mus pakels 2,37 metro.

68,4 km.-priplaukiame šliuzą Mikaszowka.Čia pasikelsime 2,82 m.Už šliuzo kelio tiltas . Abiejose pusėse kaimas Mikaszowka ,už šliuzo nedidelis ežeriukas Mikaszowek.

69,7 km.-priplaukiam ežeriuką Mikaszowek susijungiantį sąsiauriu su ežeru Mikaszewo . Sąsiaurio dešiniame krante palapinių laukas.

70,6 km.- už 100 m. prasideda ežeras Mikaszewo.Jo šiauriniame krante du palapinių laukai. Dalis ežero krantų sustiprinta poliais.

72,8 km.-ežero sąsiauris ,sustiprintas poliais ,kairėje –palapinių laukas,toliau dar palapinių laukai abiejuose krantuose.

74,3 km.-ežero pabaiga.Dešinėje pakrantėje įplaukimas į kanalą,už 500 m.šliuzas Perkuč. Įplaukiame į ežerą Krzywe.Jo pietrytinėje dalyje (kairėje) susijungimas su ežeru Krugliak (čia neplaukiame).

76,4 km.-priplaukiame prie dviejų kamerų šliuzo Paniewo (vandens lygių skirtumas 6,52 m.) Tuoj už šliuzo medinė karčiama Starožyn ,prie jos galima statyti palapines .Palapinių laukas taip pat prieš šliuzą kairiame krante.

76,8 km.-įplaukiame į Paniewo ežerą .Iki šio ežero atplaukia keleiviniai laivai iš Augustavo.

77,7 km.-dešinėje kaimas Kąty,kairėje už siauros miško juostos kaimas Paniewo.Kanalo tęsinys.

78,9 km.-prasideda ežeras Orle .Prieš pat ežerą aukštas pėsčiųjų tiltelis.

79,8 km.-ežero pabaiga.

80,5 km.-priplaukiame prie šliuzo Gorczyca.Paskutinį kartą pasikeliame (2,87 m.).Sekančiais šliuzais jau leisimės žemyn.Tai reiškia ,kad esame Vyslos baseine. Virš šliuzo kelio Nr.663 tiltas.Įplaukiame į nedidelį ežerėlį Gorczyckie.Dešiniame krante kaimas Gorczyca,kairiame kaimas Plaska, kurio pabaigoje miškelyje kempingas.Toliau ežeras siaurėdamas nepastebimai perina į kanalą.

83,3 km.-dešinėje pusėje įplaukimas į ežerą Serwy.Šio ežero vandenys maitina kanalą. Prieš įplaukimą palapinių laukas .Toliau plaukiame tiesiai.

87,2 km.-šliuzas Swoboda.Nusileidžiame 1,71 m.Už šliuzo dešinėje pusėje palapinių laukas.

88,1 km.-ežero Studzieniczne pradžia .Kairėje maždaug už 0,8 km. kempingas.Mes plaukiame dešine pakrante link sekančio šliuzo.Prieš ežero pabaigą kairiame krante matome bažnyčią ir kaimą Studzieniczna .Pakeliui praplaukiame nedidelę salelę.

91,3 km.-priplaukiame šliuzą Przewięž.Nusileidžiame 0,8 m.Virš šliuzo kelio Augustovas –Seinai tiltas .Įplaukiame į ežerą Biale.Iki Augustavo daugiau šliuzų nebus.Plaukiame išilgai ežero į vakarus.

97,5 km.-perplaukę ežerą priplaukiame upelį Klonownica .Plaukdami juo praplaukiame geležinkelio ir kelio tiltus ir įplaukiame į ežerą Necko.

98,5 km.-pasukame į kairę ir priplaukę prieplauką baigiame kelionę.